Swift ve Flutter ile uygulama geliştiriyorum, vaktim oldukça blog yazıyorum. Ayrıca mobil uygulama güvenliği ile ilgileniyorum.

CovidLock - Coronavirus İzleme Uygulaması Analizi

Merhaba,

Uzun bir aradan sonra yeni bir blog yazısıyla karşınızdayım.

Giriş

Corona (nCoV-19, 2019-nCoV, korona) virüsü tüm dünyanın gündeminde olduğu için, zararlı yazılım geliştiren kötü niyetli hackerlar da hedef olarak coronayı seçmişler. Coronavirus izleme uygulaması için coronavirusapp[.]site diye bir website açıp, apk dosyasını site üzerinden yayınlamışlar. Girişi okuduğuna göre artık bir sonraki adıma geçebiliriz.

Ön İnceleme

Uygulamanın apksını kendi sitesinden download apk’ya basıp indirebilirsin. Hazırsan, jadx-gui’yi açıp apk dosyamızı seçelim. Sonrasında MainActivity’nin nerede olduğunu öğrenmek için AndroidManifest.xml’e girip kodlara bir bakalım.

    <activity android:name="com.device.security.activities.MainActivity" android:excludeFromRecents="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
      </intent-filter>
    </activity>

MainActivity’nin nerede olduğunu öğrendik, şimdi websitedeki ekran görüntülerine bakalım.

coronavirus app landing  

Güya bizi böyle bir arayüz karşılıyor ama gerçek arayüze bakalım 😏  

coronavirus app main  

Uygulama bizden erişilebilirlik ve kilit ekranını etkinleştirme ayarlarına izin vermemizi istiyor. Peki bu izinleri verdiğimizde ne oluyor? O zaman Reverse Time 🔧🔨⚡

Reverse Time 💻

MainActivity’nin nerede olduğunu görmüştük diğer aktivitelere de bakalım.

coronavirus app landing  

 • BlockedAppActivity
 • MainActivity
 • StartServiceActivity

Bizleri karşılıyor. MainActivity’e geri dönüp kodları biraz inceleyelim. Bizi ilgilendiren kısım 155.ci satırdaki deviceAdministratorRequest fonksiyonu.

 private void deviceAdministratorRequest() {
   ComponentName componentName = new ComponentName(this, ActivateDeviceAdminReceiver.class);
   Intent intent = new Intent("android.app.action.ADD_DEVICE_ADMIN");
   intent.putExtra("android.app.action.SET_NEW_PASSWORD", componentName);
   intent.putExtra("android.app.extra.DEVICE_ADMIN", componentName);
   startActivityForResult(intent, 1000);
 }

Uygulama Device Admin izniyle kilit şifresi koyuyor ve kendini device admin olarak ekliyor.

Peki uygulamanın istediği izinleri verdiğimizde cihazda ne oluyor?  

coronavirus app ransomware  

Kısaca telefonunuz şifrelendi ve 48 saat içinde 100 dolar bitcoin ödemezseniz her şey silinecek diyor. Hadi bu ekranın kaynak koduna bakalım.

BlockedAppActivity’e giriyoruz ve onCreate fonksiyonuna bakıyoruz.

public /* synthetic */ void lambda$onCreate$2$BlockedAppActivity(View view) {
    Intent intent = new Intent("android.intent.action.VIEW", Uri.parse("hxxps://qmjy6.bemobtracks.com/go/ff06aca3-21c7-4619-b27a-6bae0db6722b"));
    intent.addFlags(268435456);
    List<String> allBrowsersList = Util.getAllBrowsersList(this);
    if (allBrowsersList.size() > 0) {
      try {
        intent.setPackage(allBrowsersList.get(0));
        startActivity(intent);
      } catch (ActivityNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    } else {
      Toast.makeText(this, "No Browser App Found", 1).show();
    }
  }

Uygulama cihazda varsayılan tarayıcıyla hxxps://qmjy6.bemobtracks.com/go/ff06aca3-21c7-4619-b27a-6bae0db6722b linkini açıyor ve https://pastebin.com/GK8qrfaC linkine gidiyor. Pastebin’de nasıl ödeme yapacağınız anlatılmış.

Biraz Eğlenelim

Şimdi işin komik tarafına gelelim 🙂

BlockedAppActivity’de 76. satırdaki verifyPin fonksiyonuna bakıyoruz ve boom 💥

private void verifyPin() {
    String trim = this.secretPin.getText().toString().trim();
    if (TextUtils.isEmpty(trim)) {
      Toast.makeText(this, "enter decryption code", 0).show();
    }
    if (trim.equals("4865083501")) {
      SharedPreferencesUtil.setAuthorizedUser(this, "1");
      Toast.makeText(this, "Congrats. You Phone is Decrypted", 0).show();
      finish();
      return;
    }
    Toast.makeText(this, "Failed, Decryption Code is Incorrect", 0).show();
  }

Uygulamayı yapan eleman decrypt şifresini kodunun içine açık bir şekilde koymuş 🤣

Son

Yazıyı buraya kadar okuduğun için teşekkür ederim 😃

Kaynaklar

https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware (Cihaz resimleri bu siteden alındı ve bu yazıyı yazmama vesile oldu)

https://github.com/skylot/jadx (yazıda bahsi geçen jadx-gui aracı)